Drodzy Uczestnicy!
Bardzo prosimy o dokładne wypełnienie formularza oraz sprawdzenie wszystkich danych - zwłaszcza adresu e-mail, na który zostanie wysłana karta rekolekcyjna.

W rekolekcjach mogą uczestniczyć uczniowie w wieku 13 - 19 lat.

Dane osobowe

Dane kontaktowe UCZESTNIKA

Dane kontaktowe rodzica / opiekuna prawnego należy wpisać poniżej

Dane kontaktowe RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO

Edukacja

Krucjata Wyzwolenia Człowieka

Formacja

Oaza Dzieci Bożych:

Oaza Nowej Drogi:

Oaza Nowego Życia:

Inne rekolekcje oazowe:

Inne rekolekcje: