O formacji

Najważniejszym powodem powstania nowego cyklu formacyjnego w ramach programu Ruchu Światło-Życie, nazwanego Oazami Nowej Drogi, była reforma oświatowa, z której wyłonił się dodatkowy szczebel edukacji: szkoły gimnazjalne. Tak więc ten program miał dostosować formę przekazu prawd wiary i zasad duchowego życia do mentalności współczesnego człowieka. Sama zaś nazwa programu: Oaza Nowej Drogi wskazuje na intencję nawiązania do takich biblijnych pojęć, jak: „nowe życie” i „nowy człowiek” oraz do terminu: „droga” - którym określano chrześcijaństwo w czasach apostolskich. I tak, na pierwszym stopniu Oazy Nowej Drogi treść przeżyć rekolekcyjnych koncentruje się wokół hasła: „ja” i zawiera rozważania nad tożsamością człowieka wierzącego, a ponadto stanowi próbę porządkowania jego wnętrza przez refleksję nad podstawowymi atrybutami człowieczeństwa oraz jest spojrzeniem w przyszłość drogi życiowej uczestników oczyma wiary.

Materiały

Gimnazjum - Oaza Nowej Drogi

  • Po VI klasie Oaza Nowej Drogi I° - „Oaza Nowej Drogi I° - podręcznik” oraz „Notatnik uczestnika Oazy Nowej Drogi I°”

    Praca w ciągu roku - „Ewangeliczne Rewizje Życia po Oazie Nowej Drogi I°. Konspekty dla animatorów”

 

  • Po I klasie Oaza Nowej Drogi II° - „Oaza Nowej Drogi II° - podręcznik” oraz „Notatnik uczestnika Oazy Nowej Drogi II°

    Praca w ciągu roku - „Ewangeliczne Rewizje Życia po Oazie Nowej Drogi II°. Konspekty dla animatorów”

 

  • Po II klasie Oaza Nowej Drogi III° - „Oaza Nowej Drogi III° - podręcznik” oraz „Notatnik uczestnika Oazy Nowej Drogi III°”

    Praca w ciągu roku - „Ewangeliczne Rewizje Życia po Oazie Nowej Drogi III°. Konspekty dla animatorów”

 

Ewangelizacja

Oaza Ewangelizacji - dla osób z klasy 3. gimnazjum, szkoły średniej, studentów i starszych, które nie uczestniczyły jeszcze w rekolekcjach.

„Oaza Ewangelizacji - podręcznik” oraz „Oaza Ewangelizacji - notatnik uczestnika”