O formacji

Cel formacji Ruchu Światło-Życie możemy określić jako doprowadzenie człowieka do odkrycia w pełni faktu i konsekwencji swojego chrześcijaństwa zapoczątkowanego na Chrzcie Św. Jest to zatem formacja chrześcijańskiej dojrzałości, jest to droga ucznia Chrystusa, na którą składają się następujące etapy: ewangelizacja, właściwy katechumenat i mystagogia.

Celem ewangelizacji jest doprowadzenie do religijnego przebudzenia przez osobiste spotkanie z Chrystusem i przyjęcie Go przez wiarę w Duchu Świętym jako swojego Pana i Zbawiciela. Owoce ewangelizacji utrwalane są w ośmiu spotkaniach, które mają głębiej ukazać, co oznacza stawanie się Nowym Człowiekiem, umocnić świadomość znaczenia osobistej wiary w Chrystusa – Zbawiciela oraz wprowadzić każdego członka grupy na drogę wzrastania w życiu chrześcijańskim. Gdy decyzja przyjęcia Chrystusa zostanie umocniona, a motywy nawrócenia zweryfikowane przez czas, osoba rozpoczyna etam właściciwego deuterokatechumenatu (czyli powtórnego katechumenatu osób ochrzczonych), czyli włącza się do grupy uczniów pragnących dojrzale przeżywać swoje chrześcijaństwo. W ciągu kilku lat wdraża się w życie oparte na Słowie Bożym, świadome przeżywanie liturgii i sakramentów, w modlitwę jako odpowiedź na Boże Słowo, wchodzi w postawę nieustannego nawracania się oraz dawania świadectwa. W okresie mystagogii następuję głębsze wprowadzenie w tajemnicę i życie Kościoła jako wspólnoty oraz skoncentrowanie się na tematach charyzmatu, powłanai i diakonii (służby). W ten sposób przygotowywane jest świadome uczestnictwo we wspólnocie Kościoła przez podjęcie w niej określonej diakonii zgodnie z posiadanymi charyzmatami. Następuje zatem przejście od formacji podstawowej do formacji permanentnej czyli diakonijnej. Celem formacji diakonijnej  jest dalsze wychowanie u pełni dojrzałości chrześcijańskiej, szczególnie odkrywania swojego powołania i życia zgodnego z nim, nabywania całości wizji Ruchu w perspektywie jego zaangażowania w Kościele i świecie, a także umiejętności praktycznego podjęcia wybranej diakonii.

Materiały

Szkoła średnia - Oaza Nowego Życia

 • Praca w ciągu roku
  Formacja rozpoczyna się po Oazie Ewangelizacji lub w tym samym roku formacyjnym po zakończeniu spotkań po III° Oazy Nowej Drogi.
  • „Cztery spotkania nad Ewangelią św. Łukasza - konspekt” oraz „Cztery spotkania nad Ewangelią św. Łukasza - notatnik uczestnika”
  • „Osiem spotkań nad Ewangelią św. Jana - konspekt” oraz „Osiem spotkań nad Ewangelią św. Jana - notatnik uczestnika”

 

 • Po III klasie gimnazjum Oaza Nowego Życia I° - „Oaza Nowego Życia I° - podręcznik” oraz „Notatnik uczestnika Oazy Nowego Życia I°”

  ​​Praca w ciągu roku
  • Formacja przed przyjęciem do deuterokatechumenatu
   „Droga Nowego Życia - konspekt” oraz „Droga Nowego Życia - notatnik uczestnika”
  • Formacja po przyjęciu do deuterokatechumenatu
   „Dziesięc kroków ku dojrzałości chrześcijańskiej - konspekt” oraz „Dziesięc kroków ku dojrzałości chrześcijańskiej - notatnik uczestnika” (Jest dziesięć notatników uczestnika - do każdego kroku osobny.)

    
 • Po Oazie Nowego Życia I° Oaza Nowego Życia II° - „Oaza Nowego Życia II° - podręcznik” oraz „Notatnik uczestnika Oazy Nowego Życia II°”

  Praca w ciągu roku
  • Przed Adwentem
   „Wprowadzenie w Biblię - konspekt”
  • Od początku Adwentu
   „Krąg liturgiczny do czytań roku A/B/C” (w zależności od roku liturgicznego)
  • Wielki Post
   „Zawieram z Wami przymierze - notatnik wielkopostny”

 

 • Po Oazie Nowego Życia II° Oaza Nowego Życia III° - „Notatnik uczestnika Oazy Nowego Życia III°”

  Praca w ciągu roku
  • „Droga do wspólnoty - konspekt”
  • „Szkoła Chrystusa - spotkania ewangeliczne”
  • „Seminarium Odnowy w Duchu Świętym. Teksty Biblijne do rozważania i modlitwy.”