O formacji

Cykl konspektów „Do Ojca przez Chrystusa w Duchu świętym”, przeznaczony jest na formację roczną po poszczególnych stopniach Oaz Dzieci Bożych w ciągu trzech lat. Każde spotkanie jest dostosowane do możliwości percepcji dziecka w szkole podstawowej.

 • Rok I: Dziecięctwo Boże w relacji do Ojca „Ad Patrem", formacja skupiona wokół słowa Bożego (słowa życia), słowo to przyjęte z wiarą czyni nas dziećmi Bożymi; wchodzimy w relację do Boga.

 • Rok II: Dziecięctwo Boże przez Syna „Per Filium", formacja skupiona wokół liturgii i sakramentów, przez sakramenty Chrystus daje nam udział w swoim synostwie Bożym.

 • Rok III: Dziecięctwo Boże w Duchu Świętym, we wspólnocie „In Spiritu, In Ecclesia".

Materiały

 • Po III klasie Oaza Dzieci Bożych I° - „Oaza Dzieci Bożych I° - podręcznik” oraz „Notatnik uczestnika Oazy Dzieci Bożych I°”

  Praca w ciągu roku - „Spotkania formacyjne w grupach Oazy Dzieci Bożych Rok I. Dziecięctwo Boże w relacji do Ojca „Ad Patrem”

 • Po IV klasie Oaza Dzieci Bożych II° - „Oaza Dzieci Bożych II° - podręcznik” oraz „Notatnik uczestnika Oazy Dzieci Bożych II°”

  Praca w ciągu roku - „Spotkania formacyjne w grupach Oazy Dzieci Bożych Rok II. Dziecięctwo Boże przez Syna „Per Filium”

 • Po V klasie Oaza Dzieci Bożych III° - „Oaza Dzieci Bożych III° - podręcznik” oraz „Notatnik uczestnika Oazy Dzieci Bożych III°”

  Praca w ciągu roku - „Spotkania formacyjne w grupach Oazy Dzieci Bożych Rok III. Dziecięctwo Boże w Duchu Świętym, we wspólnocie „In Spiritu, In Ecclesia"