Rekolekcyjne Dni Wspólnoty w I i II turnusie /w lipcu 2014/

I turnus, Przesieka, Oaza Rodzin II st. Ks Paweł Sajdutko, Anna i Henryk Bogdałowie; tel. Ania 699 981 302. Henryk 784 345 154. II turnus, Kowary, Oaza Rodzin I st; ks Piotr Żemojda tel. 781990188; Marzena i Janusz Zawadzcy tel. 509 678 072.

Wszelkie informacje dotyczące Rekolekcyjnego Dnia Wspólnoty w I i II turnusie na terenie diecezji legnickiej proszę ustalać z wyznaczonymi osobami.