Ds dor 2019

Dzień Skupienia Diakonii Oaz Rekolekcyjnych 22.06.2019 w Legnicy

ALLELUJA !!!

Pozostawiam wam pokój, obdarzam was moim pokojem.
Ale Ja nie obdarzam was w taki sposób, jak czyni to świat.
Nie pozwólcie, aby wasze serca były wstrząśnięte i nie lękajcie się.  J 14, 27

 
Prosimy wszystkich Odpowiedzialnych za rekolekcje i wszystkie Pary Moderatorskie rekolekcji w diecezji legnickiej - które już się odbyły i które jeszcze przed nami, o zaproszenie Księży Moderatorów i całej Diakonii Waszych rekolekcji na Dzień Skupienia.
 
 

ZAPRASZAMY NA DZIEŃ SKUPIENIA DIECEZJALNEJ DIAKONII OAZ REKOLEKCYJNYCH

22.06.2019 r.  –  Sanktuarium św. Jacka w Legnicy

 

Moje owce są Mi posłuszne. Ja je znam, a one podążają za Mną. 
Ja też daję im życie wieczne i nigdy nie zginą, ani nikt nie wyrwie ich z mojej ręki.  
J 10, 27-28

 

14.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu

14.30  Konferencja

15.00  Świadectwa

15.30  Podsumowanie

16.00  Rozesłanie

 

Powiedziałem wam to, aby wypełniała was moja radość i aby ta radość była doskonała. To jest bowiem moje przykazanie, abyście się wzajemnie tak miłowali,
jak Ja was umiłowałem. Nie ma większej miłości nad tę, gdy ktoś poświęca swoje życie za przyjaciół. Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli spełniacie wszystko,
co wam polecam. Już nie nazywam was sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan. Nazwałem was przyjaciółmi, gdyż dałem wam poznać wszystko, czego dowiedziałem się od Ojca. To nie wy wybraliście Mnie, lecz Ja wybrałem was i Ja wyznaczyłem was, abyście szli, przynosili owoc i aby wasz owoc był trwały; aby mój Ojciec dał wam wszystko, o co Go poprosicie w moje imię. To wam nakazuję, abyście się wzajemnie miłowali. 
J 15, 11-17

 

Zapraszają:
Ks. Jakub Bochyński – moderator diecezjalny 
Ks. Tomasz Ślazyk – moderator diecezjalny Domowego Kościoła
Kasia i Adam Turkiewicz – para diecezjalna Domowego Kościoła
wraz z Diecezjalną Diakonią Oaz Rekolekcyjnych (DDOR)