Dom 2017 39

Diecezjalna Oaza Matka 2017 - relacja

„Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi!” (2 Kor 13, 13)

11 czerwca 2017 r. w parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Legnicy odbyła się Diecezjalna Oaza Matka wraz z rozesłaniem na Oazy wakacyjne.

Spotkanie Wspólnoty rozpoczęła uroczysta Msza Święta. Eucharystii przewodniczył J.E. Biskup Stefan Cichy, który podczas kazania dużą uwagę skupił na Trójcy Świętej, powołując się choćby na liczne encykliki Jana Pawła II, czy duchowy testament księdza Blachnickiego, który rozpoczyna wezwanie: „W Imię Ojca, Syna i Ducha Świętego”.

Diakonię liturgiczną tworzyli tym razem członkowie wspólnot z Jeleniej Góry, nad liturgią Słowa pieczę sprawował rejon Bolesławiec, kolektą zajął się rejon Chocianów, procesją z darami – rejon Kowary, a modlitwę wiernych i komentarze, wprowadzające zebranych do kolejnych części liturgii, przygotowali Jadwiga i Paweł Rosowie. Oprawę muzyczną zapewniali przedstawiciele z rejonu Zgorzelca i Legnicy.

Pod koniec Mszy Świętej nastąpiło rozesłanie na Oazy wakacyjne wraz z wręczeniem teczek roku i świec oazowych. Podczas tegorocznych wakacji organizowane są przez Ruch naszej diecezji następujące rekolekcje:

Oazy Młodzieżowe:

Rekolekcje Moderator Odpowiedzialna Miejsce Termin
OND II◦ ks. Mirosław Rakoczy Justyna Włodarska Świeradów Zdrój 14 - 29 lipca
ONŻ I◦ ks. Krzysztof Czerwiński Karolina Gławdecka Świeradów Zdrój 14 - 29 lipca

Rekolekcje dla młodzieży współprowadzi moderator diecezjalny ks. Jacek Wojeński. Są organizowane wspólnie z diecezją świdnicką, dlatego też moderatorem OND jest ks. Mirosław Rakoczy, moderator Ruchu diecezji świdnickiej :)

Oazy Domowego Kościoła:

Rekolekcje

Moderator

Para moderatorska

Miejsce

Termin

OR I◦

ks. Ryszard Wołowski

Katarzyna i Adam Turkiewiczowie

Przesieka

15 – 31 lipca

OR I◦

ks. Tomasz Ślazyk

Jolanta i Jarosław Bochyńscy

Myślibórz

15 – 31 lipca

OR II◦

ks. Piotr Żemojda

Barbara i Józef Rypińscy

Szczawnica

27 czerwca – 13 lipca

OR III◦

ks. Piotr Kot

Barbara i Krzysztof Klajnowie

Legnica

15 – 31 lipca

 

Nastąpiła także zmiana pary rejonowej odpowiedzialnej za rejon Legnica – swoją posługę zakończyli Agnieszka i Paweł Brożynowie, a rozpoczęli Janina i Dariusz Łuczkowie. Oba małżeństwa pełnią równolegle inne niezwykle ważne i angażujące funkcje odpowiedzialnych za Diecezjalną Diakonię Ewangelizacji (Agnieszka i Paweł) oraz odpowiedzialnych za Diecezjalną Diakonię Modlitwy (Janina i Dariusz). W tym miejscu bardzo dziękujemy za pełnione funkcje i zapewniamy o modlitwie, która przy tak licznych i ważnych obowiązkach jest tym bardziej potrzebna! 😊

Następnym punktem programu była konferencja, którą wygłosił moderator diecezjalny – ksiądz Jacek Wojeński. Temat był niejako połączeniem i przejściem między zeszłorocznym a tegorocznym tematem roku, „Miłosierni jak Ojciec” a „Sługa Niepokalanej”. Mowa była o zniechęceniu, które dotknąć może przecież nawet najgorliwszych. Czym skutkuje? Utratą dynamiczności i serdeczności, siły, gdzie nawet jasne światło wydaje się zbyt blade, aby rozproszyć mrok. Zniechęcenie w istocie jest utratą serca, a to musi poskutkować w końcu złożeniem broni i poddaniem bitwy. A przecież zaprzestanie walki oznacza rezygnację z życia wiecznego, „Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcą świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich” (Ef 6, 12). Omawiane były również zgubne skutki perfekcjonizmu, który wymusza postawę porównywania się z innymi i prowadzi do unikania ryzyka, a przecież znane wielu chrześcijanom hasło: „Wypłyń na głębię” to sama kwintesencja niezaplanowanego, i pełnego bezgranicznego zaufania, postępowania. Jak więc uniknąć zniechęcenia? Pozwolić Bogu podtrzymywać w nas nadzieję. „Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.” (Ps 23, 4a) Napełnieni Łaską od Boga zyskamy siłę, która pozwoli nieustannie się wzmacniać i czerpać otuchę z fragmentów Pisma Świętego oraz przebywania we wspólnocie. Jak to glinianie naczynie, próżni nie mamy właściwie wartości, lecz wypełnieni Bożą Łaską stajemy się prawdziwym bogactwem.

Później odbyły się spotkania w grupach (gdzie analizowaliśmy przejawy miłosierdzia Jezusa Chrystusa), a na koniec wspólna Agapa (w pięknej słonecznej scenerii i z wybornymi przysmakami). Tutaj służyły rejony Legnica i Lubin.

Rozważajcie więc tajemnicę Trójcy Świętej, dążcie do jedności i nie poddawajcie się zniechęceniu, bracia i siostry. Niech za waszą sprawą dzieją się dobre rzeczy.

Galeria zdjęć: https://www.flickr.com/photos/oazadl/albums/with/72157685577091355

Tekst: Marta Michalska
Zdjęcia: Justyna Włodarska