Ddw jg 29.09.2018 033

DDW w Jeleniej Górze 29.09.2018 - relacja

W parafii pw. św. Wojciecha w Jeleniej Górze 29 września odbył się Powakacyjny Diecezjalny Dzień Wspólnoty, który zgromadził około 200 członków Ruchu Światło-Życie, zarówno rodzin Domowego Kościoła, jak i młodzieży. Uczestnicy rekolekcji wakacyjnych przyjechali, aby móc podzielić się swoimi przeżyciami z oazą z całej diecezji oraz doświadczyć piękna wspólnoty.

Ostatnia sobota września rozpoczęła się w Szkole Podstawowej nr 11 od przywitania osób z poszczególnych rejonów oraz odśpiewania wspólnie pieśni do Ducha Świętego i oddania Mu wszystkich owoców tego spotkania. Następnie odpowiedzialni za diakonie diecezjalne przedstawili każdą z nich, mówiąc o konkretnych celach i zadaniach, które można zrealizować będąc ich członkiem. Warto zauważyć, że w naszej diecezji takich diakonii jest sześć (Diakonia Modlitwy, Diakonia Ewangelizacji, Diakonia Wyzwolenia, Diakonia Życia, Diakonia Oaz Rekolekcyjnych, Diakonia Komunikowania Społecznego), co nie znaczy, że nie może powstać ich więcej. Prezentujący zwrócili uwagę na potrzebę angażowania się w diakonie każdego członka Ruchu Światło-Życie, co wypływa z charyzmatu oazy i z chęci służby, którą powinniśmy podejmować. Członkiem diakonii może być osoba po pełnej formacji podstawowej, natomiast współpracę i angażowanie się w poszczególne projekty i zadania można podejmować w każdym momencie formacji.  Celem prezentacji było nie tylko samo przedstawienie diakonii diecezjalnych, ale przede wszystkim ułatwienie rozeznania swojego powołania do posługi w jednej z nich bądź przyczynieniu się do zawiązania nowej. Następnym punktem dnia były świadectwa. O swoich przeżyciach i doświadczeniu Pana Boga mówiły małżeństwa przeżywające w te wakacje rekolekcje Oazy Rodzin pierwszego i drugiego stopnia. O rekolekcjach opowiedziała też młodzież, która przeżyła Oazę Nowego Życia pierwszego i drugiego stopnia w Ludźmierzu. W trakcie godziny świadectw mogliśmy usłyszeć o działaniu Pana Boga w życiu konkretnych osób, o tym jak młodzi ludzie poznawali Jezusa i postanowili oddać Mu swoje życie oraz jak odnawiał On relacje małżeńskie i rozwiązywał często trudne sytuacje rodzinne. Pan Bóg leczy rany i daje pokój serca, co można było usłyszeć w trakcie tej godziny świadectw.

Po wysłuchaniu świadectw uczestnicy Diecezjalnego Dnia Wspólnoty zostali przydzieleni do małych grup, które są charakterystycznym elementem w Ruchu i pozwalają na podzielenie się swoimi doświadczeniami w mniejszym gronie, co sprzyja umocnieniu więzi w oazowej wspólnocie.

Centralnym punktem Powakacyjnego Dnia Wspólnoty była Eucharystia, której przewodniczył J.E. Biskup Prof. Zbigniew Kiernikowski. W krótkim wprowadzeniu do Mszy nawiązał do uroczystości dnia – świętych Archaniołów, oraz do postawy służby, która szczególnie jest uwzględniona w charyzmacie Ruchu Światło-Życie. Anioły są właśnie tymi, którzy służą, natomiast Lucyfer był pierwszym, który odmówił służenia Bogu. Na homilii Jego Ekscelencja wskazał na postawę Natanaela, który pod figowcem studiował Pismo Święte i szczerze całym sercem szukał prawdy. Nasza postawa powinna być podobna. Prawdziwie dążąc do prawdy możemy, tak jak Natanael w Ewangelii, odnaleźć Jezusa, który jest jedyną Prawdą. Podczas Mszy posługę zarówno diakonii muzycznej jak i diakonii liturgicznej pełniła  młodzież z Jeleniej Góry oraz Legnicy.

Po Eucharystii nadszedł czas na „coś dla ciała”, więc wszyscy udali się na agapę, aby zjeść obiad i trochę słodkości oraz porozmawiać i po prostu pocieszyć się swoją obecnością. Ostatnim punktem tegorocznego Powakacyjnego Dnia Wspólnoty była konferencja wygłoszona przez Biskupa. Jego Ekscelencja rozpoczął swoje rozważania od spostrzeżenia, że często człowiek zadowala się w swoim życiu drobną poprawą, nie dbając o to, żeby było naprawdę dobrze. A tymczasem tylko Bóg, jako jedyny Dobry może uczynić takim człowieka. Ważne, abyśmy byli świadomi, że nasza służba ma wynikać nie z tego, co się wydaje po ludzku dobre, ale z tego, co pokazuje nam sam Bóg. Warto wsłuchiwać się w Niego. Biskup zaznaczył, że temat tegorocznego roku formacyjnego brzmi „Młodzi w Kościele”. Kościół odmładza się przez umieranie, rezygnację z siebie, z własnych wizji i pomysłów na życie, aby obrać cel, który wybrał Bóg. Odpowiedź na to, jak odnaleźć plan Boga względem nas znajduje się w Piśmie Świętym. Powinniśmy wsłuchiwać się w Słowo, rozmyślać o Nim i codziennie szukać woli Pana.

Konferencja zakończyła Powakacyjny Diecezjalny Dzień Wspólnoty. Uczestnicy powrócili do swoich domów napełnieni radością ze spotkania z drugim człowiekiem oraz zapałem do rozpoczęcia nowego roku formacyjnego w swoich wspólnotach.

 

Galeria zdjęć: https://www.flickr.com/photos/oazadl/albums/72157674165512188

Tekst: Anna Trębicka

Zdjęcia: Stanisław Kosowan, Justyna Włodarska