Cel formacji

Cel formacji Ruchu Światło-Życie możemy określić jako doprowadzenie człowieka do odkrycia w pełni faktu i konsekwencji swojego chrześcijaństwa zapoczątkowanego na Chrzcie Świętym. Jest to zatem formacja chrześcijańskiej dojrzałości, jest to droga ucznia Chrystusa, na którą składają się następujące etapy: ewangelizacja, właściwy katechumenat i mystagogia.

Celem ewangelizacji jest doprowadzenie do religijnego przebudzenia przez osobiste spotkanie z Chrystusem i przyjęcie Go przez wiarę w Duchu Świętym jako swojego Pana i Zbawiciela. Gdy decyzja przyjęcia Chrystusa zostanie umocniona, a motywy nawrócenia zweryfikowane przez czas, osoba rozpoczyna etap właściciwego deuterokatechumenatu (czyli powtórnego katechumenatu osób ochrzczonych), czyli włącza się do grupy uczniów pragnących dojrzale przeżywać swoje chrześcijaństwo. W ciągu kilku lat wdraża się w życie oparte na Słowie Bożym, świadome przeżywanie liturgii i sakramentów, w modlitwę jako odpowiedź na Boże Słowo, wchodzi w postawę nieustannego nawracania się oraz dawania świadectwa. W okresie mystagogii następuję głębsze wprowadzenie w tajemnicę i życie Kościoła jako wspólnoty oraz skoncentrowanie się na tematach charyzmatu, powołania i diakonii (służby). W ten sposób przygotowywane jest świadome uczestnictwo we wspólnocie Kościoła przez podjęcie w niej określonej diakonii zgodnie z posiadanymi charyzmatami. Następuje zatem przejście od formacji podstawowej do formacji permanentnej czyli diakonijnej. Celem formacji diakonijnej jest dalsze wychowanie w pełni dojrzałości chrześcijańskiej, szczególnie odkrywania swojego powołania i życia zgodnego z nim, nabywania całości wizji Ruchu w perspektywie jego zaangażowania w Kościele i świecie, a także umiejętności praktycznego podjęcia wybranej diakonii.