Diecezjalna Diakonia Jedności

Pierwszym i podstawowym zadaniem Diakonii Jedności Ruchu Światło-Życie jest diakonia na rzecz jego samego - dla jego rozwoju wewnętrznego i zewnętrznego, dla realizacji programu formacyjnego, formowanie diakonii, dla jego jedności. Diakonia Jedności zajmuje w Ruchu pozycję centralną wśród innych diakonii, tzn. koordynuje i inspiruje działalność wszystkich diakonii. Stoi ona jakby w jednym rzędzie z innymi diakoniami, ale zarazem jako ogniwo centralne zespalające wszystko.

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie” celem całej Diakonii jest służba w Ruchu Światło-Życie , aby zachowując jedność i tożsamość mógł służyć swoim charyzmatem budowaniu Kościoła i pełnieniu jego misji w świecie współczesnym. (§4 Statutu) Natomiast zadaniem Diakonii Jedności jest kolegialne wspomaganie Moderatora (Generalnego, Diecezjalnego, Rejonowego) w kierowaniu Ruchem jako całością (w Polsce i za jej granicami, w diecezji, w rejonie), troska o jedność Ruchu oraz o wierność jego charyzmatowi założycielskiemu. (por. §11 Statutu)

W jej skład wchodzą odpowiedzialni za poszczególne diakonie specjalistyczne na odpowiednim stopniu.

Diecezjalna Diakonia Wyzwolenia

Zajmuje się:

 • organizacją dróg krzyżowych w parafiach dla osób uzależnionych
 • głoszeniem świadectw przez członków KWC podczas sierpnionwych niedziel

Formacja:

 • comiesięczne spotkania oparte na materiałach Centralnej Diakonii Wyzwolenia
 • udział w ogólnopolskiej pielgrzymce KWC

Moderator:

ks. Jakub Bochyński

Odpowiedzialni:

Marzena i Kazimierz Jankowscy

Diecezjalna Diakonia Modlitwy

Zajmuje się:

 • modlitwą w intencji Ruchu i podejmowanych przez niego inicjatyw
 • prowadzeniem modlitwy uwielbienia podczas Diecezjalnych Dni Wspólnoty
 • prowadzeniem adoracji Najświętszego Sakramentu raz w miesiącu

Formacja:

Spotkania odbywają się co dwa tygodnie w różnej formie:

 • spotkania modlitewne
 • spotkania formacyjne

Moderator:

ks. Piotr Żemojda

Odpowiedzialni:

Janina i Dariusz Łuczkowie

Diecezjalna Diakonia Życia

Zajmuje się:

 • posługą na rzecz obrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci
 • formacją członków Ruchu Światło-Życie w dziedzinie płciowości, miłości, obrony życia
 • wygłaszaniem prelekcji na oazach rekolekcyjnych
 • współorganizowaniem Marszów dla Życia i Rodziny
 • promowaniem dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

Formacja:

Spotkania formacyjne odbywają się trzy razy w roku w parafii pw. NSPJ w Lubinie.

Odpowiedzialni:

Marzena i Janusz Zawadzcy

Diecezjalna Diakonia Oaz Rekolekcyjnych

Zajmuje się:

 • organizacją rekolekcji formacyjnych, ewangelizacyjnych, tematycznych
 • rezerwacją ośrodków i domów rekolekcyjnych
 • zapraszaniem prelegentów
 • pozyskiwaniem środków na dofinansowanie pobytu uczestników na rekolekcjach
 • poszukiwaniem moderatorów oraz par moderatorskich do prowadzenia rekolekcji (we współpracy z parą diecezjalną)
 • posługą na rekolekcjach
 • gromadzeniem i rozpowszechnianiem materiałów formacyjnych

Odpowiedzialni:

Jolanta i Jarosław Bochyńscy

Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji

Zajmuje się:

 • ewangelizacją uliczną
 • organizacją rekolekcji i dni skupienia diakonii
 • organizacją Oazy Ewangelizacyjnej dla dorosłych
 • posługą słowa w różnych parafiach 

Formacja:

Cykliczne comiesięczne spotkania w różnej formie:

 • dzielenie się Słowem Bożym
 • adoracja Najświętszego Sakramentu
 • spotkania formacyjne

Moderator:

ks. Tomasz Ślazyk

Odpowiedzialni:

Agnieszka i Paweł Brożynowie

Diecezjalna Diakonia Komunikowania Społecznego

Zajmuje się:

 • organizacją obiegu informacji wewnątrz Ruchu, zarówno na szczeblu diecezjalnym jak i ogólnopolskim
 • promocją i koordynacją wydarzeń
 • wspieraniem innych diakonii w efektywnym wykorzystaniu mediów
 • animowaniem działań medialnych
 • prowadzeniem strony diecezjalnej, na której jesteś :)
 • prowadzeniem fanpage'a na Facebooku
 • prowadzeniem profilu na Instagramie
 • prowadzeniem profilu na Twitterze
DKS dba o wewnętrzne krążenie życia w Ruchu Światło-Życie.

Odpowiedzialni:

 • Justyna Włodarska
 • Paweł Rosa